Andrea Schimmer     

Wie, wat, waar, waarmee en hoe?

 

  Wie is Andrea?

  Ik ben geboren en getogen in Rotterdam (1966). Na het Montessori Lyceum en de opleiding voor Logopedie ben ik gaan werken in een praktijk in Zoetermeer waar veel kinderen met het Down Syndroom werden behandeld. Daar was ik drie dagen per week actief en tegelijkertijd ben ik mijn eigen praktijk gestart in Rotterdam-Schiemond (1990). Op dat moment was het ‘Early Intervention’ programma net in opkomst. Een programma waarmee je ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, in training aan huis, helpt bij het aanleren van bepaalde (communicatieve) vaardigheden, om ze daarna in allerlei situaties toe te passen en uit te breiden. Hier is de basis gelegd van mijn kennis en ervaring met (aangeboren) ontwikkelingsproblematiek en tevens het begin van samenwerking en overleg met diverse schooladviesdiensten, zorginstellingen, medisch-specialisten en onderwijzend personeel. In deze tijd was het nog helemaal niet vanzelfsprekend dat een kind met een ‘sterretje’ regulier basisonderwijs zou mogen volgen.

  Na 12 jaar Schiemond, een bonte mix van wijkbewoners en logopedische stoornissen, ben ik me specifiek gaan richten op de behandeling van kinderen en jongeren met een * ‘sterretje’. Bij het kind/de jongere aan huis, binnen regulier- en speciaal onderwijs of instelling. De nadruk kwam te liggen op gedrag en ontwikkelingsproblematiek. Bij de behandeling werd gekeken naar wat nodig is om te komen tot de beste manier om te communiceren en hoe de omgeving hiermee om kan gaan, met als doel de interactie met de omgeving te stimuleren en de zelfredzaamheid van het kind/de jongere/de jongvolwassene te vergroten. Hierdoor ontstaat effectief communiceren met anderen: problemen oplossen, zelfstandig keuzes maken en zich zoveel mogelijk uiten. Ik vind het heel fijn om het 'mogelijke' in het 'moeilijke' te zien en om daar vervolgens concreet invulling aan te geven.

   "Inclusief zonder uitsluiting".

  Logopedie *

  Als ik me als logopedist, na de transitie Jeugdzorg in 2015, volgens de richtlijnen van de zorgverzekeraars in een half uur tijd alleen mag richten op de medische stoornis en medische noodzaak, dan is dat te beperkt. Communicatie geeft mijn doelgroep belemmeringen op veel meer vlakken binnen het dagelijks leven. Denk aan spelen, opleiding, beroep en werk maar ook recreatie en vrije tijd. Administratief kan ik mijn verrichtingen daarom niet alleen maar 'medisch' verantwoorden. Ik heb daarom in 2017 afscheid genomen van de 'sterretjes' die ik toen behandelde. Om een indruk te geven van de bron van liefdevolle wederkerigheid en respect is er een afscheidsfilmpje gemaakt. 

  Kennis, ervaring en vertrouwen

  Naast meer dan 25 jaar ervaring in behandeling, het volgen van (bij)scholing en het geven van begeleiding aan cliënten, ouders, studenten en onderwijzend personeel, ben ik ook als moeder 'ervaringsdeskundig' te noemen. Ik weet hoe belangrijk het is om te kunnen vertrouwen op een coach/begeleider die de weg weet binnen alle levensdomeinen. Met een grote dosis positiviteit, een warme menselijke aanpak, een berg lol en een luisterend oor worden doelen geformuleerd waarbij ontwikkeling en/of participatie wenselijk is, afgestemd op het individu en zijn/haar omgeving. Ik kijk daarbij zonder vooroordelen naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen!