Tarieven

Kosten en vergoedingen

  

  Vergoedingen vanuit het PGB (Persoonsgebonden Budget)

  Afhankelijk van de geïndiceerde doelen in het indicatiebesluit dat u van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of het CIZ ontvangt, kan de coaching/begeleiding deels of geheel worden bekostigd vanuit het PGB.
  Informeer bij Andrea Schimmer welke mogelijkheden hiervoor in uw geval aanwezig zijn.

  Vergoedingen vanuit de gemeenten: CJG of Wmo

  Het CJG is er voor de jeugd en het Wmo is er voor 18-plus. Een vergoedingsaanvraag op basis van Zorg In Natura is mogelijk in de gemeentes waarmee Andrea Schimmer Coaching & Communicatie een contract heeft afgesloten. Informeer naar de mogelijkheden hiervoor in uw geval aanwezig zijn. 

  Vergoedingen vanuit het onderwijs

  In de onderwijssector kunnen mensen die in het onderwijs werken een beroep doen op het zogenaamde "Vervangingsfonds" (voor het begeleiden van leerkrachten). Informeer bij de onderwijsinstelling of bij Andrea Schimmer welke mogelijkheden hiervoor in uw geval aanwezig zijn. 

  Vergoeding vanuit eigen middelen

  U kunt het coachingstraject of begeleiding financieren uit eigen middelen.