Coaching & Communicatie

Brengt iets in beweging

  

  Met een sterretje *

  Coaching & Communicatie... met een sterretje* is de meest persoonlijke manier van leren en ervaren. Het traject wordt volledig op de persoonlijkheid, communicatie- en leerbehoefte van het individu afgestemd. 
  Het biedt optimale kansen voor groei en ontwikkeling. Het vergroot zelfredzaamheid en biedt perspectief op een volwaardige plek in de maatschappij.

  Samengevat biedt een coachingstraject:

  • het opdoen van succeservaringen.
   Het kind, de jongere of jongvolwassene ervaart dat hij iets kan; dit stimuleert en motiveert hem om verder te leren.
  • openstaan voor wat wordt aangereikt.
   Een uitdagende situatie waarbinnen de coachee ontspannen kan zijn, waarin leuke dingen worden gedaan en plezier wordt beleefd. Zo onstaat de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren en ontvankelijk te zijn om adviezen en suggesties  aan te nemen.
  • vergroten van zelfstandigheid.
   De coachee krijgt steun en ruimte om nieuwe vaardigheden te leren.
  • een groeiend zelfvertrouwen.
   Het basisgevoel van het kind, de jongere of jongvolwassene wordt positief versterkt, zo zal hij zich krachtiger en sterker voelen en kan hij trots zijn op zichzelf.
  • het vergroten van een gevoel van autonomie.
   Door passende ruimte te bieden om zelf dingen te doen en te ondervinden, groeit het gevoel dat de coachee zelf iets kan. Hij krijgt het gevoel onafhankelijk te zijn en eigen keuzes te kunnen maken. Dit vergroot het gevoel van welbevinden en verbetert de kwaliteit van bestaan.

                              *

  Welke 'belemmeringen' komen voor coaching in aanmerking

  • Trage informatieverwerking (begrip en geheugen).
  • Problemen met regulerende functies (aandacht, inhibitie en planning).  
  • Traag probleemoplossend vermogen (meta-cognitie en perspectief nemen).
  • Communicatie problemen (productie en begrip)
  • Moeite met generalisatie van kennis.
  • Onderschatting en overschatting van eigen kunnen.
  • Sociaal emotionele intelligentie loopt niet synchroon met IQ of kalenderleeftijd.

  Mogelijke doelen van de begeleiding

  • Zich naar vermogen kunnen uiten en ontwikkelen
  • Zo zelfstandig mogelijk participeren in het gezin, binnen de school, in de buurt, op het werk en in de maatschappij
  • Het zoveel mogelijk bewaren van de balans tussen draaglast en draagkracht van het individu en zijn of haar naastbetrokkenen
  • Voorkomen van structurele overbelasting en de problemen die dat met zich meebrengt
  • Vergroten van zelfkennis, zelfrespect, zelfvertrouwen, zelfbeschikking, zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Ondersteunen van de regie over het eigen leven